Aberystwyth University

Aberystwyth University

Ysgrifennu Creadigol (Creative Writing)

Mae'r MA Ysgrifennu Creadigol yn cynnig cyfle i'r rheini sydd eisoes wedi gwneud rhywfaint o lenydda i ddatblygu eu creadigrwydd yn awyrgylch cefnogol Adran y Gymraeg. Bwriad yr MA Ysgrifennu Creadigol yw datblygu gwybodaeth feirniadol o theori ac ymarfer creadigol trwy dynnu ar arbenigedd Adran y Gymraeg a'r Athrofa y mae hi'n perthyn iddi (ALlICC). Dysgir y cynllun gan feirdd, awduron, beirniaid a golygyddion profiadol megis Mihangel Morgan, T Robin Chapman a Cathryn Charnell-White. Bydd y modiwlau a ddysgir ar y cynllun hwn yn annog myfyrwyr i fabwysiadu agwedd feirniadol at ysgrifennu, a byddant yn hwyluso eu dealltwriaeth o ffurf, genre, a modd fel llenyddol y gellid eu cymhwyso i'w gwaith creadigol eu hunain, boed farddoniaeth neu ryddiaith. Cynigir modiwlau eang eu gorwelion sy'n cwmpasu'r meysydd canlynol: techneg greadigol; ffurfiau rhyddiaith; rhyddiaith a genre; ffurfiau barddoniaeth; moddau barddoniaeth; y diwydiant cyhoeddi creadigol yng Nghymru. Trafodir meysydd ychwanegol - llenyddiaeth plant, llên natur, ffuglen hanesyddol - mewn gweithdai creadigol a arweinir gan staff yr Adran ac awduron a golygyddion gwadd. O ganlyniad, mae'r modiwl arloesol hwn yn pontio cymuned creadigol yr Adran a diwydiant cyhoeddi creadigol hyfyw Cymru, gan sicrhau bod myfyrwyr yn manteisio ar rwydweithiau academaidd a phroffesiynol fel ei gilydd. Bydd y portffolio creadigol yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu creadigrwydd trwy dynnu ar theori ac ymarfer a gyflwynir yn y modiwlau rhagarweiniol hyn, a hynny o dan arweiniad goruchwyliwr academaidd sydd hefyd yn awdur cydnabyddedig. Mae'r cynllun yn addas i fyfyrwyr o gefndiroedd amrywiol: y rheini sydd eisoes wedi gwneud rhywfaint o ysgrifennu creadigol ac sy'n dymuno datblygu eu diddordeb ar lefel uwchraddedig; y rheini sydd am barhau i ennill PhD mewn ysgrifennu creadigol; a'r rheini sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiant cyhoeddi creadigol yng Nghymru a'r tu hwnt. The course offers an opportunity for those who have already written work to develop their creativity in a supportive atmosphere in the Welsh department. The aim of the course is to develop critical knowledge of the theory and practice of creative writing. The modules taught on this scheme encourage students to adopt a critical approach to writing, and will facilitate their understanding of form, genre, and literary manner as could be applied to their own creative work, whether poetry or prose. The following are discussed as additional areas, children's literature, literary nature, historical fiction.

Entry requirements

Mae gradd Anrhydedd 2.2 (gyda chyfartaledd terfynol 56.5 per cent neu well) yn y Gymraeg neu iaith arall, a meistrolaeth o Gymraeg ysgrifenedig, ynghyd â chyfeiriadau. Byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr sydd â phrofiad proffesiynol perthnasol. A 2.2 Honours degree (with a final average of 56.5 per cent or better) in the Welsh or another language, and a command of written Welsh, along with references. Applicants with relevant professional experience will also be considered.

Course modules

All years: creative technique; forms of prose; prose and genre; forms of poetry; modes of poetry; the creative publishing industry in Wales.

Qualifications

Qualification Study mode Start month Fee Course duration
MA Full-time September 2016 GBP 5,600 per Year 1 (Wales) 12 months
MA Full-time September 2016 GBP 5,600 per Year 1 (England) 12 months
MA Full-time September 2016 GBP 11,250 per Year 1 (International) 12 months
MA Full-time September 2016 GBP 5,600 per Year 1 (Northern Ireland) 12 months
MA Full-time September 2016 GBP 5,600 per Year 1 (Scotland) 12 months
MA Part-time September 2016 GBP 2,800 per Year 1 (England) 24 months
MA Part-time September 2016 GBP 5,625 per Year 1 (International) 24 months
MA Part-time September 2016 GBP 2,800 per Year 1 (Northern Ireland) 24 months
MA Part-time September 2016 GBP 2,800 per Year 1 (Scotland) 24 months
MA Part-time September 2016 GBP 2,800 per Year 1 (Wales) 24 months

Campus details

Campus name Town Postcode Region Main campus Campus Partner
Penglais Campus Aberystwyth SY23 3AR Wales

Get in touch

Remember to mention TARGETpostgrad when contacting universities.

Key information

Contact: 
Adran y Gymraeg
Telephone number: 
01970 622137