Aberystwyth University

Aberystwyth University

Cyfryngau Creadigol Ymarferol (Creative Media Practices)

Bydd MA Aberystwyth yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn gyfle ardderchog i chi archwilio ystod eang o ddulliau gweithio yn y cyfryngau creadigol, gan gynnwys perfformio, theatr, ffilm a'r cyfryngau newydd. Drwy hyn byddwch yn archwilio'r modd mae dulliau gweithio yn y cyfryngau yn creu diwylliant, a'r modd mae diwylliant yn creu dulliau gweithio yn y cyfryngau. Mae'r cwrs hwn yn eich herio i fyfyrio ar ffynonellau eich ysbrydoliaeth, tra'ch bod hefyd yn ymarfer ac yn gwella sgiliau'ch crefft. (This is an opportunity for you to explore a wide range of creative ways of working in the media, including performance, theater, film and new media. Through this you will explore possible approaches to work in the media creates culture, and how culture is created ways of working in the media. This course will challenge you to reflect on your sources of inspiration, while also improving the skills of the craft and practice.)

Entry requirements

Mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y cwrs. Rhaid i ymgeiswyr meddu ar radd anrhydedd 2.ii gyda chyfarataledd o leiaf 56.5 per cent (neu'n gyfwerth). Welsh is essential for this course. Applicants must possess an Honours degree 2.2 (with min. 56.5% overall or equivalent)

Assessment methods

Rhennir y cwrs yn dair rhan. Yn semester 1, byddwch yn archwilio tirwedd gysyniadol dulliau gweithio yn y cyfryngau, ac yn hogi'ch sgiliau cynhyrchu ar yr un pryd. Byddwch yn cysylltu a'r gymuned cynhyrchu cyfryngau drwy ddilyn gwaith artist neu gwmni o'ch dewis trwy gyfnod byr o brofiad gwaith, a fydd yn eich helpu i lunio'ch gwaith terfynol. Yn semester 2, byddwch yn cychwyn ar y broses o baratoi eich prif draethawd estynedig, drwy fyfyrio ar eich profiad gwaith a thrwy ddatblygu dull ymchwil a fframwaith gysyniadol priodol. I gyflawni'r cwrs, byddwch yn cynhyrchu eich prif waith: naill ai traethawd ysgrifenedig neu waith ymarferol a deunydd ysgrifenedig ategol yn myfyrio'n feirniadol ar y broses greadigol.

Qualifications

Qualification Study mode Start month Fee Course duration
MA Full-time September 2016 GBP 11,750 per Year 1 (International) 12 months
MA Full-time September 2016 GBP 6,000 per Year 1 (Northern Ireland) 12 months
MA Full-time September 2016 GBP 6,000 per Year 1 (Scotland) 12 months
MA Full-time September 2016 GBP 6,000 per Year 1 (Wales) 12 months
MA Full-time September 2016 GBP 6,000 per Year 1 (England) 12 months
MA Part-time September 2016 GBP 2,800 per Year 1 (England) 24 months
MA Part-time September 2016 GBP 5,625 per Year 1 (International) 24 months
MA Part-time September 2016 GBP 2,800 per Year 1 (Northern Ireland) 24 months
MA Part-time September 2016 GBP 2,800 per Year 1 (Scotland) 24 months
MA Part-time September 2016 GBP 2,800 per Year 1 (Wales) 24 months

Campus details

Campus name Town Postcode Region Main campus Campus Partner
Penglais Campus Aberystwyth SY23 3AR Wales

Get in touch

Remember to mention TARGETpostgrad when contacting universities.

Key information

Contact: 
Department of Theatre Film and Television Studies
Telephone number: 
01970 621517