University of Wales Trinity Saint David (UWTSD Lampeter and Carmarthen)

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

Astudiaethau Celtaidd (Celtic Studies)

Mae'r radd meistr amlddisgyblaethol hon yn caniatáu myfyrwyr i astudio ystod eang o bynciau yn y meysydd canlynol: hanes y Celtiaid, hanes a llenyddiaeth yr oesoedd canol, llên gwerin, diwylliant materol, cymdeithaseg iaith, crefydd, ysbrydolrwydd ac eiconograffi.
Yn Rhan Un, bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r sgiliau astudio a methodoleg ymchwil y mae eu hangen i ymgymryd â rhaglen ôl-raddedig a byddant yn cwblhau modiwlau ar hanes y Celtiaid a chwedlau'r Mabinogi. Yn ogystal â'r tri modiwl gorfodol hyn, bydd myfyrwyr yn dewis tri modwl arall, e.e. Bywyd Gwerin Cymru, Cymdeithaseg yr Iaith Gymraeg, Hanes y Ferch yn yr Oesoedd Canol: ffynonellau o'r rhanbarthau Celtaidd, Cwlt y Seintiau yng Nghymru (sef cyfanswm o chwe modwl). Yn Rhan Dau, rhoddir cyfle i'r myfyrwyr ymchwilio'n fanwl i bwnc oedd yn apelio'n arbennig atynt ac ysgrifennu traethawd ymchwil estynedig. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi iddynt er mwyn helpu eu harwain trwy eu traethodau ymchwil.

Qualifications

Qualification Study mode Start month Fee Course duration
MA Distance learning October 2016 - 1 years
PgCert Distance learning October 2016 - 1 years
PgDip Distance learning October 2016 - 1 years

Campus details

Campus name Town Postcode Region Main campus Campus Partner
Distance Learning

Get in touch

Remember to mention TARGETpostgrad when contacting universities.

Key information

Contact: 
Registry Admissions
Telephone number: 
0300 500 5054