University of Wales Trinity Saint David (UWTSD Lampeter and Carmarthen)

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd (Bilingualism and Multilingualism)

Cymhwyster ôl-radd unigryw drwy ddarpariaeth dysgu-o-bell yw'r MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd, sef yr un gyntaf o'i bath yn Ewrop. Mae'n rhan o genhadaeth y Brifysgol i gyfrannu at y bwrlwm cyffrous o weithgareddau ym maes cynllunio iaith a datblygiad dwyieithrwydd / amlieithrwydd yng Nghymru ac yn rhyngwladol

Manteisia'r radd MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd ar y profiad ieithyddol cyfoethog a gynigir gan y cyd-destun dwyieithog yng Nghymru yn ogystal ag arbenigedd cydnabyddedig Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn y maes fel rhan o rwydwaith ymestynnol o sefydliadau ar draws Ewrop lle mae dwyieithrwydd, amlieithrwydd a chynllunio iaith yn nodwedd feunyddiol.

Cynigia'r radd fodylau sydd yn cwmpasu amrediad eang o agweddau ar ddwyieithrwydd a chynllunio iaith yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Gellir cynnig llwybrau gwahanol sydd yn ateb gofynion galwedigaethol a phroffesiynol amrywiol. Cynhwysa bum modwl yn Rhan Un a thraethawd tua 15,000 o eiriau yn Rhan Dau.

Assessment methods

Qualifications

Qualification Study mode Start month Fee Course duration
MA Distance learning (full-time) October 2017 - 2 years
MA Distance learning October 2017 - 4 years

Campus details

Campus name Town Postcode Region Main campus Campus Partner
Carmarthen Campus Carmarthen SA31 3EP Wales

Get in touch

Remember to mention TARGETpostgrad when contacting universities.

Key information

Contact: 
Main Contact
Telephone number: 
01792 481000